Statinio statybos valdymas – statinio statybos organizavimo būdas, kai statybą ir su ja susijusių kitų statybos techninės veiklos pagrindinių sričių darbus organizuoja statinio statybos valdytojas.

Statinio statybos valdytojas – įmonė, veikianti kaip statytojo (užsakovo) įgaliotinis, valdantis bei organizuojantis statinio statybą ir su ja susijusių kitų statybos techninės veiklos pagrindinių sričių darbus, kuriuos atlieka užsakovo pasamdyti fiziniai ar juridiniai asmenys.

Mūsų teikiamos statybų valdymo paslaugos:

– atstovaujame Užsakovo interesus derybose su Rangovais;

– organizuojame ir analizuojame rangos konkursus;

– koordinuojame statybos darbus;

– kontroliuojame darbų trukmę, apimtį, kaštus, kokybę;

– dalyvaujame pastato perdavime Užsakovui;

– dalyvaujame statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijos darbe;

– ir kita.